Святкуймо день народження разом!

Офіційні правила участі в акції ТРЦ «Арена»

під умовною назвою «Різдвяна подорож до Європи»

(надалі – Акція)

Організатор Акції:

Організатором Акції є ТОВ «Артем і Ко.» (далі – «Організатор»). Місцезнаходження Організатора: м.Рівне, вул.Київська, 67.

 1. Предмет та умови акції

     В період з  13 грудня по 15 грудня 2018року  до  18:00 включно,  будь-який покупець, що здійснить покупку на суму понад 200 грн. одним чеком  – стає учасником розіграшу Суперпризу: «Різдвяна подорож до Європи» від ТРЦ «Арена» шляхом отримання відривного купону від продавця магазину (відділу) ТРЦ «Арена» та інших призів від орендарів Учасники Акції, що виконали всі умови Акції, передбачені цими Правилами.

 

Початок розіграшу відбудеться 15 грудня 2018 року  о 18.00 годині на території ТРЦ «Арена»

 1. Учасники Акції

2.1.  В Акції можуть брати участь громадяни України, не резиденти України, яким на момент початку проведення Акції вже виповнилось 18 років. Учасники, яким виповнилося 14 років, але не досягли 18 років (неповнолітні) мають право брати участь в Акції лише з дозволу батьків або законних піклувальників.

2.2. Учасники Акції під час участі у Акції зобов’язуються:

 • дотримуватися вимог даних Правил та норм чинного законодавства України;
 • свідомо не завдавати незручностей та не чинити перешкод іншим Учасникам;
 • не чинити дій, які ставлять під сумнів правомочність участі такого Учасника у Акції.

2.3. Визначення переможця, вручення подарунків та порядок їх отримання

 • Визначення переможців акції відбудеться 15 грудня в період з 18:00 год. Та до закінчення розіграшу усіх призів на території ТРЦ «Арена». Організатор випадковим шляхом визначить  переможців акції серед присутніх учасників.
 1. Права та обов’язки Організатор
 • Розмістити інформацію на офіційному сайті ТРЦ «Арена» – www.arena.rv.ua;
 • Забезпечити відривними купонами (для покупців) магазини ТРЦ «Арена»;
 • Організація розіграшу «Різдвяна подорож до Європи»;
 • Гарантія на придбання Суперпризу «Різдвяна подорож до Європи»

 4.ПОРЯДОК розіграшу ПРИЗІВ:

4.1. Розіграш призів буде проводитися Організатором 15 грудня 2018р. о 18:00  на території торгового центру «Арена» (1-й поверх).

4.2. Відривна частина анкети-учасника (маленька) заповнюється покупцем (крім номера чека, його заповнює продавець). Мала частина купона заповнюється, відривається і віддається покупцеві, велика частина ( з даними учасника) — поміщається в скриньку. Велику відривну частину купона і чек покупець повинен зберегти до проведення розіграшу.

4.3. У день розіграшу, в присутності прибулих на розіграш Учасників приз буде розіграний за допомогою випадкового вибору анкети-учасника з ящика.

4.4 При відсутності Учасника на розіграші призів, під час оголошення номера купона, або відсутності реакції з боку Учасника під час оголошенні номера купона протягом 1-ої хвилини — проводиться повторний розіграш призу. Особиста присутність учасника на розіграші ОБОВ’ЯЗКОВА.

4.5. В день проведення розіграшу учасник повинен мати при собі документ, що засвідчує особу (паспорт, водійське чи пенсійне посвідчення) та/або відривний талон анкети-учасника з порядковим №, який має відповідати номеру витягнутому з ящика шляхом жеребкування.

 

 1. Обов’язки Орендарів

5.1 Надавати покупцям роз’яснення щодо проведення даної акції;

5.2. Гарантовано надавати частину відривного купону для розіграшу Покупцю, прикріплюючи його до товарного чеку на суму від 200 грн, а іншу частину купону передати в Адміністрацію ТРЦ «Арена»;

5.3. В термін до 10 грудня 2018 року надати приз від магазину (відділу) на розіграш (купони на знижку, сертифікат або товар) у будь-якій кількості.

 1. Прикінцеві положення

6.1.Всі результати Акції є остаточними і оскарженню не підлягають.

6.2.У випадку виникнення ситуації, що допускає неоднозначне тлумачення цих Правил, і/або питань, не урегульованих цими Правилами, остаточне рішення приймається Організатором Акції відповідно до вимог діючого законодавства України.

6.3.Рішення Організатора стосовно всіх питань, пов’язаних з проведенням Акції, вважаються остаточними і розповсюджуються на всіх її учасників.

6.4.Організатор не несе відповідальності за порушення Учасниками Акції прав третіх осіб.

6.5.Організатор не несе відповідальності за зміну Умов Акції у випадку виникнення обставин непереборної сили, які не залежать від волі Організатора, але впливають на хід Акції.

6.6.Участь в Акції означає угоду з усіма її умовами.

6.7.Дані правила можуть бути змінені/доповнені Організатором протягом всього Періоду проведення Акції, при цьому інформування відносно змін і доповнень буде здійснено шляхом розміщення на сайті www.arena.rv.ua. Такі зміни і доповнення вступають в силу з моменту опублікування, якщо інше не буде передбачено змінами/доповненнями діючих Правил.

6.8. Приймаючи участь в Акції, кожен Учасник тим самим підтверджує факт ознайомлення з цими Умовами Акції і свою повну та безумовну згоду з ними. Порушення Учасником Акції цих Умов або відмова Учасника Акції від належного виконання цих Умов вважається відмовою Учасника Акції від участі в Акції та отримання виграшів, при цьому така особа не має права на одержання від Організатора та/або інших осіб будь-якої компенсації.

6.9.Організатор Акції не несе відповідальність у випадку настання таких форс-мажорних обставин, як стихійні лиха, пожежі, паводки, воєнні дії будь-якого характеру, блокади, суттєвих змін у чинному законодавстві, яке діє на території проведення Акції, інші непідвласні контролю з боку Організатора Акцій обставин.

6.10.Організатор Акції не несе відповідальність за неможливість взяти участь у акції Учасником Акції по будь-яким причинам, які не залежать від Організатора. При цьому такий учасник Акції позбавляється права на отримання від Організатора Акції будь-якої компенсації.

ТРЦ Арена